Dôležité čísla pre podnikateľov na rok 2021

28.01.2021

Dôležité čísla v spojitosti s podnikaním sa pre právnické osoby, živnostníkov či zamestnávateľov pravidelne menia. Aj v roku 2021 nastalo zopár zmien, o ktorých by ste mali vedieť. V prehľadných bodoch vám všetky tieto informácie prinášame.

zdroj: Pexels.com 

Právnické osoby

 • 21 % - daň z príjmov právnickej osoby
 • 15 % - znížená daň z príjmov. V roku 2021 si ju môžu uplatniť len právnické osoby, ktoré svojimi zdaniteľnými prínosmi nepresiahnu 49 790 €. Okrem nich si ju môžu uplatniť aj fyzické osoby (podnikatelia)
 • 19 % - zrážková daň
 • 7 % - znížená zrážková daň
 • 35 % - zvýšená zrážková daň
 • 5 000 € - povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. Ďanovník musí zaplatiť ¼ z dane za predchádzajúci rok v prípade, ak bola jeho daň predchádzajúci rok vyššia ako 5 000 € a nižšia ako 16 600 €
 • 16 600 € - povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z príjmov. Ďanovník musí zaplatiť 1/12 z dane za predchádzajúci rok v prípade, ak bola jeho daň predchádzajúci rok vyššia ako 16 600 €
 • 10 % - sadzba za zdravotné poistenie za obdobie dvoch rokov - 2011 a 2012
 • 14 % - sadzba za zdravotné poistenie za obdobie rokov 2013 - 2016

Fyzické osoby

 • 214,83 € - životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu
 • 15 % - znížená daň z príjmov. V roku 2021 si ju môžu uplatniť už len fyzické osoby a právnické osoby so zdaniteľnými príjmami do sumy 49 790 €
 • 19 % - daň z príjmov pre fyzickú osobu, ktorá má základ dane maximálne 37 981,94 €
 • 25 % - zvýšená daň z príjmov pre fyzickú osobu, ktorá má základ dane vyšší ako 37 981,94 €
 • 375,95 € - mesačná nezdaniteľná časť základu dane
 • 4 511,43 € - ročná nezdaniteľná časť základu dane
 • 180 € - výška nezdaniteľnej časti základu dane na dôchodkové sporenie (3. pilier)
 • 2 255,72 € - hranica, po ktorej prekročení musí daňovník podať daňové priznanie
 • 3 738 € - výška zdaniteľných príjmov, pri ktorých má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa
 • 46,44 € - mesačný daňový bonus na dieťa do 6 rokov
 • 557,28 € - ročný daňový bonus na dieťa do 6 rokov.
 • 39,47 € - mesačný daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov
 • 376,14 € - ročný daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov
 • 23,22 € - mesačný daňový bonus na dieťa od 15 rokov
 • 278,64 € - ročný daňový bonus na dieťa od 15 rokov
 • 5 000 € - povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. Ďanovník musí zaplatiť ¼ z dane za predchádzajúci rok v prípade, ak bola jeho daň predchádzajúci rok vyššia ako 5 000 € a nižšia ako 16 600 €
 • 16 600 € - povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z príjmov. Ďanovník musí zaplatiť 1/12 z dane za predchádzajúci rok v prípade, ak bola jeho daň predchádzajúci rok vyššia ako 16 600 €
 • 6 552 € - minimálny ročný vymeriavací základ na odvod zdravotného poistenia
 • 7 644 € - maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne
 • 76,44 € - minimálne mesačné odvody na zdravotné poistenie
 • 180,99 € - minimálne mesačné odvody na sociálne poistenie
 • 2 533,98 € - maximálne mesačné odvody na sociálne poistenie
 • 5,10 € - maximálna suma výdavkov na stravovanie na každý odpracovaný deň

Platitelia DPH

 • 20 % - výška dane z pridanej hodnoty (DPH)
 • 10 % - výška zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH)
 • 49 790 € - ak osoba dosiahne 12 mesiacov po sebe obrat 49 790 €, musí sa registrovať ako platiteľ DPH
 • 14 000 € - maximálna suma pre nákup tovaru z krajín EÚ bez registrácie DPH

Mzdy

 • 623 € - minimálna mesačná mzda
 • 3,580 € - minimálna hodinová mzda v prvej kategórii náročnosti práce
 • 7,375 € - minimálna hodinová mzda v šiestej kategórii náročnosti práce
 • 375,95 € - mesačná nezdaniteľná časť základu dane
 • 311,50 € - minimálna mesačná hrubá mzda, pri ktorej má zamestnanec nárok na daňový bonus na dieťa
 • 200 € - výnimka platná pre študentov a dôchodcov. Využiť ju môžu v rámci zamestnania na dohodu. Študenti na dohodu o brigádnickej práci, dôchodci na dohodu o pracovnej činnosti
 • 380 € - mesačná výška odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie
 • 3,83 € - minimálna hodnota stravného lístka, na ktorú má zamestnanec nárok po štyroch odpracovaných hodinách
 • 2,81 € - maximálna hodnota príspevku na stravovanie zamestnanca
 • 275 € - výška rekreačného poplatku. Zamestnanec ho môže získať v prípade, ak pracuje v spoločnosti, ktorá má viac ako 49 zamestnancov
 • 71,8028 € - výška denného vymeriavacieho základu na nemocenskú dávku
 • 7 644,00 € - maximálny vymeriavací základ na odvody do Sociálnej poisťovne
 • 50 % - príplatok za prácu v sobotu. Minimálna výška príplatku je 1,79 €
 • 100 % - príplatok za prácu v nedeľu. Minimálna výška príplatku je 3,58 €
 • 40 % - príplatok za nočnú prácu. Minimálna výška príplatku je 1,43 €
 • 50 % - príplatok za rizikovú nočnú prácu. Minimálna výška príplatku je 1,79 €.
 • 4 týždne - základný výmer dovolenky
 • 5 týždňov - výmer dovolenky pre zamestnancov, ktorí majú viac ako 33 rokov
 • 8 týždňov - výmer dovolenky pre pedagogických, vývojových a výskumných zamestnancov