CENNÍK

CENNÍK JE PLATNÝ OD 01.01.2022

Každý z Vás sa stretáva s rôznymi špecifickými situáciami, potrebujete získať vlastné riešenia a k pozitívnym výsledkom sa chcete dostať čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. V takom prípade Vám ponúkame naše služby už od 13,00 eur.


VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA OD 40,00 eur/mesiac* C€NNÍK


MZDY A PERSONALISTIKA OD 13,00 eur/zamestnanec* C€NNÍK


DAŇOVÉ PRIZNANIA C€NNÍK


KONZULTÁCIE 50,00 eur/hodina*

(konzultácie sú zdarma pre zazmluvnených partnerov)


Ceny za služby sú uvedené bez DPH*Ceny uvedené v tomto cenníku sú orientačné. Celková cena za služby sa odvíja od množstva účtovných dokladov, či podnikateľský subjekt je alebo nie je platcom DPH, od množstva počtu zamestnancov... . Cena bude stanovená na základe vzájomnej dohody.