Poradenstvo

Ku každému a jednému klientovi pristupujeme samostatne, každá jednotka potrebuje poradenstvo a konzultácie šité na "mieru", každá osoba má vlastné potreby, požiadavky a ciele. Preto našim klientom, ale aj iným subjektom poskytujeme služby ohľadom poradenstva najmä v oblasti, účtovníctva a mzdovej problematiky samozrejme v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.


Konzultácie v oblasti daní:

 • k daňovej povinnosti
 • priebežné výsledky hospodárenia (výstupy z účtovníctva)
 • "byť či nebyť" platca DPH?
 • komunikácia s daňovým úradom
 • dane v čas

Poradenstvo a konzultácie v oblasti účtovníctva a mzdovej problematiky:

 • analýza a kontrola účtovníctva
 • reporty a prehľady na žiadosť klienta
 • priebežné výstupy z účtovníctva, vyhodnotenie účtovníctva a kontrola nad financiami
 • všeobecné požiadavky a potreby v oblasti vedenia účtovníctva, podnikania
 • zvyšovanie/znižovanie nákladov spoločnosti
 • mzdová agenda
 • komunikácia s inštitúciami
 • profesionálny prístup