Daňová agenda

Daňové priznanie vypracujeme za Vás na základe Vami zaslaných podkladov. Správne vypracované a vyplnené daňové priznanie je dobrým základom pre Vaše podnikanie a fungovanie. Daňové priznanie vypracujeme kompletne od A po Z, to znamená od vyplnenia daňového priznania až po odovzdanie na daňový úrad vrátane všetkých potrebných príloh spolu s výkazmi.


Daň z príjmu:

 • vypracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov FO a PO
 • vypracovanie a podanie účtovnej závierky k DP FO a PO
 • vypracovanie ročného zúčtovania dane za zamestnancov
 • komunikácia s daňovým úradom

Daň z pridanej hodnoty:

 • registrácia na DPH
 • evidencia a zostavenie daňového priznania k DPH
 • evidencia a zostavenie kontrolného výkazu k DPH a súhrnného výkazu
 • podanie daňového priznania a výkazov na daňový úrad
 • komunikácia s daňovým úradom

Daň z motorových vozidiel:

 • príprava, vypracovanie a podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • komunikácia s daňovým úradom

Daň z nehnuteľnosti:

 • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • v prípade potreby komunikácia s miestne príslušným úradom