Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Ide predovšetkým o obchodné spoločnosti, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá ale taktiež o podnikateľov, ktorí majú záujem o podrobnejšiu účtovnú evidenciu. Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre mikro, malé a stredné firmy.


Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia pokladnice a bankových účtov
 • evidencia majetku a zásob
 • evidencia prijatých a vystavených faktúr
 • evidencia a vypracovanie daňových priznaní DPH, kontrolných výkazov k DPH
 • sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • účtovné, daňové, ekonomické poradenstvo + konzultácie
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • spracovanie reportov na žiadosť klienta