Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva je pre podnikateľov voľba a nie povinnosť. V sústave jednoduchého účtovníctva vedieme účtovníctvo najmä živnostníkom, podnikateľom, športovcom, bytovým družstvám, umelcom a iným slobodným povolaniam, ktorí majú povinnosť účtovať v sústave JU.


Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie knihy pohľadávok, záväzkov + interné doklady
  • evidencia majetku, pokladne a bankových účtov
  • evidencia prijatých a vystavených faktúr
  • evidencia a vypracovanie daňových priznaní DPH, kontrolných výkazov k DPH
  • sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
  • účtovné, daňové, ekonomické poradenstvo + konzultácie
  • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu FO a ročná závierka
  • spracovanie reportov na žiadosť klienta