Daňové priznania CENNÍK

Jednorázové kompletné spracovanie daňových priznaní za rok 2023Daňové priznanie fyzická osoba FO TYP A - 30,00 eur*

(zamestnanec, viacero zamestnávateľov, príjem zo Slovenska, starobný dôchodca)


Daňové priznanie fyzická osoba + podnikateľ FO TYP B - od 65,00 eur*

(fyzická osoba prenájom nehnuteľnosti, podnikateľ - szčo - paušálne výdavky, príjem zo Slovenska)


Daňové priznanie fyzická osoba + podnikateľ FO TYP B - od 80,00 eur*

(vedenie účtovníctva/daňová evidenica + vystavenie účtovnej závierky, fyzická osoba predaj nehnuteľnosti, fyzická osoba príjem zo zahraničia)


Daňové priznanie právnicke osoby TYP PO - od 150,00 eur*

(vedenie podvojného účtovníctva, účtovná závierka vrátane všetkých príloh ako výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky)


Daň z motorových vozidiel - 30,00 eur/vozidlo


Priznanie k dani z nehnuteľností - 30,00 eur/nehnuteľnosť*


Ceny za služby sú uvedené bez DPH


*Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú orientačné. Cena je individuálna a závisí od množstva doložených podkladov, od možnosti následnej spolupráce, problematiky riešenia konrétneho prípadu... Ku každému a jednému z Vás budeme pristupovať samostatne, spoločne budeme hľadať tie najlepšie riešenia pre Vás a dúfame, že našu prípadnú spoluprácu budeme považovať za úspešnú v prospech oboch strán. Garantujeme Vám profesionálny prístup, promptné riešenia a diskrétnosť. Spravíme všetko pre Vašu spokojnosť