Vedenie účtovníctva CENNÍK

Cenník za vedenie účtovníctva sa odvíja od množstva účtovných zápisov firmy, komplikácie účtovných prípadov a platcovstva DPH


Zaevidovanie nového klienta - 100,00 eur

(jednorázový poplatok pri kompletnom zaevidovaní nového klienta do informačného systému)

Registrácia pre DPH - 150,00 eur


Nahlásenie/evidencia IBAN-u pre potreby DPH - 10,00 eur/IBAN


Podanie mesačného výkazu k DPH - 20,00 eur/mesiac

Podanie kvartálneho výkazu k DPH - 30,00 eur/kvartál

Podanie mesačného kontrolného výkazu k DPH - 20,00 eur/mesiac

Podanie kvartálneho kontrolného výkazu k DPH - 30,00 eur/kvartál

Podanie mesačného súhrného výkazu k DPH - 20,00 eur/mesiac

Podanie kvartálneho súhrného výkazu k DPH - 30,00 eur/kvartál

Podanie výkazu zrážkovej dane - 20,00 eur/mesiac


Jednoduché účtovníctvo - 40,00 eur/mesiac

(do 20 účtovných zápisov/mesiac)  

Jednoduché účtovníctvo - 65,00 eur/mesiac

(minimálny mesačný paušál) 

Podvojné účtovníctvo - 60,00 eur/mesiac

(do 20 účtovných zápisov/mesiac )  

Podvojné účtovníctvo - 125,00 eur/mesiac

(minimálny mesačný paušál) 

Vedenie ročného jednoduchého účtovníctva - 1,25 eur/položka


Vedenie ročného podvojného účtovníctva - 1,50 eur/položka


Ceny za služby sú uvedené bez DPH 


Z dôvodu pristupovania ku každému a jednému klientovi osobitne, na základe našich skúseností a Vašich požiadaviek uprednostňujeme fakturáciu za naše služby vo forme paušálnej úhrady na mesačnej báze.