Mzdy a personalistika CENNÍK

Cenník za mzdy a personalistiku sa odvíja od množstva zamestnancov firmyZaevidovanie zamestnávateľa - 50,00 eur

(jednorázový poplatok za zaevidovanie zamestnávateľa do informačného systému)

Registrácia zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne - 50,00 eur


Registrácia zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne - 50,00 eur


Registrácia zamestnávateľa na Daňový úrad - 50,00 eur


1 - 20 zamestnancov - 17,00 eur/zamestnanec


21 - 50 zamestnancov - 15,00 eur/zamestnanec


51 - viac zamestnancov - 13,00 eur/zamestnanec


Oprava mzdy zamestnanca - 10,00 eur/zamestnanec

(Oprava mzdy zamestnanca z dôvodu žiadosti klienta alebo chybne nahlasenych podkladov pre vypocet mzdy zo strany klienta a iné s tým spojené)


Zaevidovanie zamestnanca - 35,00 eur/zamestnanec

(Aj v prípade zrušenia prihlásenia zamestnanca. Zaevidovanie zamestnanca do informačného systému, vytvorenie osobnej karty zamestnanca, prihlásenie do sociálnej poisťovne, prihlásenie do zdravotnej poisťovne, vypracovanie nástupných zmlúv a potrebných príloh, vypracovanie rôzných potvrdení napríklad pre banku, pre potreby daňového priznania, mzdové listy a iné, odhlásenie zamestnanca zo sociálnej poisťovne, odhlásenie zamestnanca zo zdravotnej poisťovne, vypracovanie výstupných dokladov)

Opätovné zaevidovanie zamestnanca - 15,00 eur/zamestnanec

(opätovné prihlásenie už raz evidovaného zamestnanca, ktorého aktuálne údaje už evidujeme, nanovo zapracovanie pracovného pomeru na dobu určitú, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, brigádnicka práca študenta - zo zákona povinnosť evidovať zamestnanca maximálne 12 mesiacov)

Ročné zúčtovanie dane zamestnanca - 25,00 eur/zamestnanec

(spracovanie žiadosti potrebnej na vypracovanie ročného zúčtovania dane, spracovanie potvrdení od viacerých zamestnávateľov, spracovanie iných potvrdení, vypracovanie a vystavenie ročného zúčtovania dane pre zamestnanca)

Ročné hlásenie o zrazených preddavkov - 50,00 eur


Ceny za služby sú uvedené bez DPH