Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020

09.02.2021

Štandardný marcový termín na podanie daňového priznania sa nezadržateľne blíži. To znamená, že ľudia si začínajú pomaly zisťovať, aké bonusy si budú môcť uplatniť. Jedným z tých obľúbenejších, najmä medzi mladými, je daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Uplatňujete si ho za rok 2020 aj vy? Viete, aké podmienky musíte splniť?

Daňový bonus na zaplatené úroky funguje od roku 2018

Ešte relatívne nedávno, do konca roka 2017, štát prispieval poberateľom hypoték tzv. štátnym príspevkom pre mladých. Ten je však už minulosťou. Od 1. januára 2018 ho nahradil práve daňový bonus na zaplatené úroky, ktorý predstavuje formu priamej daňovej úľavy. Podmienky sú skoro identické a vo finále je rovnaký aj praktický benefit.

Ale pozor! Zatiaľ čo pri štátnom príspevku bolo administratívne a vybavovacie bremeno na ramenách banky, pri daňovom bonuse je z veľkej miery na klientovi.

Čo to znamená?

Že ak nie ste proaktívni, možno aj máte nárok na daňovú úľavu, no nevyužívate ju.

Overte, či spĺňate podmienky na získanie bonusu

  • vaša zmluva o úver na bývanie bola uzavretá po 31.12.2017
  • v čase podpisu ste mali najmenej 18 a najviac 35 rokov
  • hypotéka bola poskytnutá s účelom nadobudnutia, rekonštrukcie, údržby či výstavby nehnuteľnosti
  • váš priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy nesmel byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mzdy na Slovensku
  • príklad: hypotéku ste brali v roku 2020. Za rok 2019 bola priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR 1 092 €, to znamená, že váš príjem nesmel byť vyšší ako 1 419,60 € (1,3-násobok priemernej mzdy za r. 2019). Váš mesačný príjem sa vyráta ako 1/12 celkových zdaniteľných príjmov za predmetný kalendárny rok. Ak sú žiadatelia o hypotéku dvaja, nesmú prekročiť príjem 2 839,20 € (dvojnásobok).
  • dobrou správou je, že túto podmienku vám stačí spĺňať iba pri prvej žiadosti o daňový bonus a ak ju splníte, platí po celú dobu, počas ktorej na bonus máte nárok.

V roku 2021 si môžete uplatniť daňový bonus na úroky z hypotéky za rok 2020. Avšak iba vo výške 50% zo sumy zaplatených úrokov, maximálne 400 €. Na tento bonus máte nárok počas obdobia 5 rokov odkedy sa úver začne úročiť. Výška hypotekárneho úveru s nárokom na daňový bonus na zaplatené úroky nesmie prekročiť 50 000 € (úver môžete mať aj vyšší, ale bonus sa bude počítať len z úrokov do výšky 50 000 €).

Splnili ste podmienky uvedené vyššie? Tak potrebujete už len potvrdenie o zaplatených úrokoch na hypotéke za predošlý rok, ktoré vám vystaví vaša banka.

Pozor! Banky ho nie vždy vystavujú automaticky, niekedy oňho musíte požiadať.

Ak si daňové priznanie podávate sami, potvrdenie priložte ako prílohu. Ak žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, dajte ho zodpovednému pracovníkovi.