Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

27.01.2021

Daň z motorového vozidla v roku 2021 zaplatíte neskôr

Už tradične býva na Slovensku prvou daňovou povinnosťou roka daňové priznanie k dani z motorového vozidla. Januárový termín dlhoročne svietil v kalendári všetkých podnikateľov a živnostníkov, ktorí pri práci používajú vozidlo evidované na Slovensku. V roku 2021 sme sa však dočkali významnej zmeny.

Daň z motorového vozidla až do 31.3.2021

Termín na podanie tohto daňového priznania (a zároveň aj zaplatenie dane) sa totiž posúva až na posledný marcový deň. Stalo sa tak v dôsledku novely zákona 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorá nadobudla účinnosť ešte 1. decembra 2020. Tá obsahuje dva významné body:

Čo to znamená v praxi?

Jednoducho máte na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2020 do 28. februára 2021) viac času. Za podmienky, že ste vozidlo v roku 2020 aktívne používali na podnikanie, resp. samostatne zárobkovú činnosť, teda bolo o ňom účtované, resp. bolo vedené v daňovej evidencii a boli uplatňované výdavky spojené s jeho používaním.

Ministerstvo financií SR zverejnilo nový vzor, resp. tlačivo daňového priznania k dani z motorového vozidla ešte 27. novembra minulého roka. Finančná správa na svojom webe uverejnila aj online formulár na elektronické vyplnenie.

Pozor!

Ak ste vozidlo v roku 2020 vôbec nepoužívali na podnikateľské zámery, správcovi dane musíte do 31.1.2021 podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti. Keďže tento deň pripadá na nedeľu, posúva sa termín na 1.2.2021. Túto skutočnosť ste povinný oznámiť na e-formulári, ktorý nájdete na webe Finančnej správy.